Digitálna tlač

Do tejto kategórie sú zaradené všetky produkty, ktoré sa tlačia na papier rôznych rozmerov a gramáže.

 • vizitky, firemné permanentky, menovky a preukazy
 • firemné letáky, a prezentačné bulletiny
 • obalový dizajn na nápoje a rôzne potravinové výrobky, ale aj na elektroniku či iný tovar
 • plagáty do rozmeru B2, kalendáre na mieru podľa požiadaviek klienta
 • viacstranové produktové katalógy
 • pozvánky a koncoročné pozdravy
 • A4 foldre na zakladanie firemných tlačovín
 • mailing, hlavičkové papiere, obálky a rôzne druhy tlačív
 • trhacie poznámkové bloky
 • kartónové reklamné stojany
 • atypické výsekové formy a slepo-tlač resp. razbaSnímek1