Vyberte stranu

DIGITÁLNA A OFSETOVÁ TLAČ

Do tejto kategórie sú zaradené všetky produkty, ktoré sa tlačia na papier rôznych rozmerov a gramáže.

vizitky, firemné permanentky, menovky a preukazy, firemné letáky, a prezentačné bulletiny,

obalový dizajn na nápoje a rôzne potravinové i nepotravinové výrobky,

plagáty do rozmeru B2, kalendáre na mieru podľa požiadaviek klienta

viacstranové produktové katalógy

pozvánky a koncoročné pozdravy

A4 foldre na zakladanie firemných tlačovín, hlavičkové papiere, obálky a rôzne druhy tlačív

trhacie poznámkové bloky

kartónové reklamné stojany

atypické výsekové formy, výroba štítkov a odznakov. 

Digitálna tlač predstavuje aj tlačiarenský papier s fotografickou kvalitou. Táto technika je rozšírená najmä pri výrobe štítkov a odznakov.